ISO 9001 - wdrażać czy nie ?

17:37 Artur Mydlarz 0 Comments

Słynne ISO 9001 - system zarządzania jakością. Dlaczego jest tak ważny i po co właściwie go wdrażać, jeżeli w mojej firmie wszystko pracuje bez zarzutów ?Jeżeli chcesz współpracować z dużymi klientami, dostarczać części do poważnych korporacji to posiadanie ISO 9001 nie jest konieczne, ale jest bardzo przydatne.

Wyobraź sobie hipotetyczną sytuację.

Dwie firmy stają do przetargu na dostarczanie małych wsporników do dużej firmy z branży automotive. Firmy są identyczne , taka sama kadra, park maszynowy, znajomość branży i doświadczenie. Jedyne co ich różni to posiadanie certyfikatu ISO 9001. Jedna firma, dajmy na to Y przeszła pomyślnie certyfikację i posiada zatwierdzony system zarządzania jakością.

Co zrobiłby przedstawiciel firmy, która musi wybrać do programu 45 dostawców dostarczających różnego rodzaju części ? W pierwszej kolejności odsiał by firmy bez ISO 9001.

Może to wydawać się nielogiczne, ale gdzie liczy się szybka decyzja, jeden projekt goni kolejny a szefowie zadają ciągłe pytania o ukończenie poprzednich, poleganie na certyfikacji ISO 9001 to wygodne i przede wszystkich pewne wyjście.

Stempel jakości - ISO 9001. Warto, jeżeli myślisz o poważnych kontraktach.

Kilka kluczowych informacji o ISO 9001,

PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Opis normy

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga.Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).


Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:
  • zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
  • przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);
  • zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
  • podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów. Bardzo dobre wsparcie w identyfikowaniu procesów: model APQC, dokładnie opisany w książce "Modelowanie organizacji procesowej" pod redakcją J. Auksztola i M. Chomuszko);
  • systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
  • ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
  • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
  • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Autor: Artur Mydlarz