Stale żarowytrzymałe i żaroodporne .

18:46 Artur Mydlarz 0 Comments


Żarowytrzymałość - odporność stopu na odkształcanie w temperaturze powyżej 550 °C. Odkształcenie jest jednoznacznie związane z pełzaniem. Zniwelowanie pełzania w podwyższonych temperaturach,  pozwala na otrzymanie stali żarowytrzymałych. Dużą żarowytrzymałość wykazują więc stale o strukturze austenitycznej – ze względu na mniejsze współczynniki dyfuzji niż w ferrycie, o znacznej wielkości

ziarn i z dyspersyjnymi wydzieleniami faz, głównie na granicach ziarn.


Żaroodporność - odporność stali na działanie zewnętrzne czynników chemicznych. Przede wszystkich chodzi o spaliny i żrące substancje, powyżej 550°C. Tworzenie zgorzeliny jest główną skłonnością stali żaroodpornych. Zgorzelina tworzy swoistego rodzaju powłokę ochronną, która chroni materiał rodzimy, rdzeń, utrudnia dyfuzję utleniacza i jonów metalu. Wymagania te spełniają niskowęglowe stale o jednofazowej strukturze ferrytu lub austenitu, o dużym stężeniu chromu i niklu oraz dodatkowo
krzemu i aluminium.Orientacyjne dane dotyczące maksymalnej temperatury stosowania w atmosferze
powietrza oraz czasowej wytrzymałości na pełzanie stali żaroodpornych i żarowytrzymałych
ujętych w EN 10095:1999 


Bibliografia:
L.A Przybyłowicz "Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo".