Normy spawalnicze dotyczące Zgrzewania

14:06 Artur Mydlarz 0 CommentsPrzedstawiam spis norm dotyczących zgrzewania

PN-EN 14587-1:2007

Kolejnictwo -- Tor - Zgrzewanie iskrowe szyn -- Część 1: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220. R260, R260Mn I R350HT w zgrzewalni (oryg.)

PN-EN 20693:1997
Wymiary krążków na elektrody do zgrzewania liniowego

PN-EN 20865:2002
Rowki w płytach elektrodowych zgrzewarek garbowych

PN-EN 21089:2000
Połączenia stożkowo elektrod w urządzeniach do zgrzewania punktoweqo - Wymiary

PN-EN 21089:2000/ Ap1:2003
Połączenia stożkowe elektrod w urządzeniach do zgrzewania punktowego - Wymiary

PN-EN25184:2000
Elektrody proste do punktowego zgrzewania rezystancyjnego

PN-EN 25184:2000/ Ap1:2003

Elektrody proste do punktowego zgrzewania rezystancyjnego

PN-EN 25821:2000
Elektrody nasadkowe do punktowego zgrzewania rezystancyjnego

PN-EN 25822:2001
Urządzenia do zgrzewania punktowego - Sprawdziany stożkowe trzpieniowe i pierścieniowe

PN-EN 25827:2001
Zgrzewanie punktowe - Opory i zaciski do elektrod

PN-EN 27286:1998
Znaki graficzne na urządzeniach do zgrzewania rezystancyjnego

PN-EN 27931:2001
Nasadki i tulejki izolacyjne w urządzeniach do zgrzewania rezystancyjnego

PN-EN 28167:2002
Garby do zgrzewania rezystancyjnego

PN-EN 28430-1:2002
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe - Uchwyty elektrod - Część 1 Mocowanie stożkowe 1:10

PN-EN 28430-2:2002
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe - Uchwyty elektrod - Część 2: Mocowanie na stożku Morsea

PN-EN 28430-3:2002
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe - Uchwyty elektrod - Część 3: Mocowanie cylindryczne dla obciążeń wzdłużnych

PN-EN 29313:2001
Wyposażenie zgrzewarek rezystancyjnych punktowych - Rurki chłodzenia

PN-EN 62135-1:2009
Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania, wytwarzania i instalowania (oryg.)

PN-EN 62135-2:2009
Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego - Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC1) (oryg.)

PN-EN ISO 5183-1:2002

Urządzenia do zgrzewania rezystancyjnego - Trzony przedłużające ze stożkiem zewnętrznym 1:10 - Część 1: Mocowanie stożkowe, stożek 1:10

PN-EN ISO 5183-2:2005
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe - Trzony przedłużające ze stożkiem zewnętrznym 1:10 - Część 2: Mocowanie chwytu walcowego elektrod dla nacisków wzdłużnych

PN-EN ISO 5826:2007
Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego - Transformatory - Ogólne warunki techniczne stosowane do wszystkich transformatorów

PN-EN ISO 5828:2002
Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego - Przewody prądowo obwodu wtórnego podłączane do przyłączy chłodzonych wodą - Wymiary i charakterystyki

PN-EN ISO 7284:2000
Urządzenia do zgrzewania rezystancyjnego - Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów o dwóch oddzielnych uzwojeniach wtórnych do zgrzewarek wielopunktowych, stosowanych głównie w przemyśle motoryzacyjnym

PN-EN ISO 8166:2007
Zgrzewanie rezystancyjne - Procedura oceny trwałości elektrod do zgrzewania punktoweqo przy stałych nastawach maszyny

PN-EN ISO 8205-1:2007
Przewody prądowe obwodu wtórnego w zgrzewarkach rezystancyjnych. chłodzone wodą - Część 1: Wymiary i wymagania dotyczące przewodów prądowych dwużyłowych

PN-EN ISO 8205-2:2007
Przewody prądowe obwodu wtórnego w zgrzewarkach rezystancyjnych, chłodzone wodą - Część 2: Wymiary i wymagania dotyczące przewodów prądowych jednożyłowych

PN-EN ISO 8205-3:2002
Przewody prądowe obwodu wtórnego w zgrzewarkach rezystancyjnych chłodzone wodą - Cześć 3: Warunki badań

PN-EN ISO 9312:2002
Urządzenia do zgrzewania rezystancyjnego - Kołki izolacyjne stosowane jako opory do elektrod

PN-EN ISO 10447:2007
Zgrzewanie rezystancyjne - Badanie na odrywanie i na odrywanie przecinakiem zgrzein punktowych i garbowych (oryg.)

PN-EN ISO 13918:2008
Spawanie - Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków (oryg.)

PN-EN ISO 14270:2005

Wymiary próbki i procedura zmechanizowanego badania na odrywanie złączy zgrzewanych rezystancyjnie punktowo, liniowo I garbowo

PN-EN ISO 14271:2002
Badanie twardości metodą Vickersa zgrzein złączy zgrzewanych rezystancyjnie punktowo, liniowo i garbowo (przy małym obciążeniu i mikrotwardości) (oryg.)

PN-EN ISO 14272:2002
Wymiary próbki i procedura badania na rozciąganie poprzeczne złączy zgrzewanych rezystancyjnie punktowo i garbowo (oryg.)

PN-EN ISO 14273:2005

Wymiary próbki i procedura badania na ścinanie złączy zgrzewanych rezystancyjnie punktowo liniowo i garbowo

PN-EN ISO 14323:2006
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe i garbowe - Badanie niszczące zgrzein - Wymiary próbek i procedura udarowego badania na ścinanie i badanie na rozciąganie poprzeczne (oryg.)

PN-EN ISO 14324:2004
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe - Badania niszczące zgrzein - Metoda badania na zmęczenie złączy zgrzewanych punktowo (oryg.)

PN-EN ISO 14327:2005
Zgrzewanie rezystancyjne - Procedury dotyczące określania zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, garbowego i liniowego (oryg.)

PN-EN ISO 14329:2004
Zgrzewanie rezystancyjne - Badania niszczące zgrzein - Rodzaje zniszczenia i pomiary geometryczne zgrzein punktowych, liniowych i garbowych (oryg.)

PN-EN ISO 14373:2007

Zgrzewanie rezystancyjne - Procedura zgrzewania punktowego nie powlekanych I powlekanych stali niskowęglowych (oryg.)

PN-EN ISO 14554-1:2004
Wymagania dotyczące jakości zgrzewania - Zgrzewanie rezystancyjne metali - Część 1: Pełne wymagania dotyczące jakości

PN-EN ISO 14554-2:2002
Wymagania dotyczące jakości zgrzewania - Zgrzewanie rezystancyjne metali - Część 2: Podstawowe wymagania dotyczące jakości

PN-EN ISO 14555:2008
Zgrzewanie - Zgrzewanie łukowe kołków metalowych

PN-EN ISO 15620:2005
Zgrzewanie - Zgrzewanie tarciowe metali

PN-EN ISO 16432:2007

Zgrzewanie rezystancyjne - Procedura zgrzewania garbowego nie powlekanych i powlekanych stali niskowęglowych z zastosowaniem garbu(-ów) wytłaczanego{-ych) (oryg.)

PN-EN ISO 16433:2007
Zgrzewanie rezystancyjne - Procedura zgrzewania liniowego nie powlekanych i powlekanych stali niskowęglowych (oryg.)

PN-EN ISO 17657-1:2009
Zgrzewanie rezystancyjne - Pomiar prądu zgrzewania przy zqrzewaniu rezystancyjnym - Część 1: Wytyczne dotyczące pomiaru

PN-EN ISO 17657-2:2007
Zgrzewanie rezystancyjne - Pomiar prądu zgrzewania przy zgrzewaniu rezystancyjnym - Część 2 Miernik prądu zgrzewania z cewką prądową (oryg.)

PN-EN ISO 17657-3:2007
Zgrzewanie rezystancyjne - Pomiar prądu zgrzewania przy zgrzewaniu rezystancyjnym - Część 3: Cewka prądową (oryg.)

PN-EN ISO 17657-4:2007
Zgrzewanie rezystancyjne - Pomiar prądu zgrzewania przy zgrzewaniu rezystancyjnym - Część 4: System kalibracji (oryg.)

PN-EN ISO 17657-5:2007
Zgrzewanie rezystancyjne - Pomiar prądu zgrzewania przy zgrzewaniu rezystancyjnym - Część 5: Sprawdzanie systemu pomiaru prądu zgrzewania (oryg.)

PN-EN ISO 18278-1:2005
Zgrzewanie rezystancyjne - Zgrzewalność - Część 1: Ocena zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, liniowego i garbowego metali (oryg.)

PN-EN ISO 18278-2:2005
Zgrzewanie rezystancyjne - Zgrzewalność - Część 2: Alternatywne procedury dotyczące oceny blach stalowych do zgrzewania punktowego (oryg.)

PN-EN ISO 18594:2007
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe, garbowe i liniowe - Metody określania rezystancji przejścia dla materiałów aluminiowych i stalowych (oryg.)

PN-EN ISO 18595:2007
Zgrzewanie rezystancyjne - Zgrzewanie punktowe aluminium i stopów aluminium - Zgrzewalność. zgrzewanie i badanie (oryg.)

PN-EN ISO 22829:2008
Zgrzewanie rezystancyjne - Prostownik z transformatorem do zgrzewadeł ze zintegrowanymi transformatorami - Zespoły prostownika z transformatorem pracujące przy częstotliwości 1000 Hz (oryg.)

PN-M-69020:1974
Spawalnictwo - Klasyfikacja jakości zgrzein punktowych

PN-M-69021:1974
Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo

PN-M-69029:1987
Spawalnictwo - Garby pierścieniowe do zgrzewania garbowego blach stalowych

PN-M-69030:1987
Spawalnictwo - Garby podłużne do zgrzewania garbowego blach stalowych

PN-M-69040:1980
Spawalnictwo - Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy zgrzewanych garbowo na zakładkę

PN-M-69109:1999
Spawalnictwo - Zgrzewarki rezystancyjne punktowe podwieszone - Wymagania i badania