Lewitująca, topiąca się sztabka metalu ...

14:26 Artur Mydlarz 0 Comments

Dla laików to niewyjaśniony cud, dla metalurgów to po prostu lewitacyjny piec indukcyjny....Filmik poniżejUkład żelazo-cementyt / żelazo-węgiel

21:31 Artur Mydlarz 0 Comments

Układ żelazo-węgiel, nazywany również układem żelazo-cementyt, to temat który spędzał mi sen z powiek w trakcie studiów. Nie mniej jednak warto nauczyć się go interpretować i rysować. Zrozumienie zależności oraz logicznej całości wykresu żelazo-cementyt pozwala na poszerzenie swojej wiedzy, spojrzenia i interpretacji wielu zjawisk w inżynierii materiałowej. Umiejętność czytania wykresu w odniesieniu do składu chemicznego stali, jest punktem wyjścia do określenia metod obróbki cieplnej, metod spajania, metod obróbki plastycznej czy właściwości stali. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje ułatwiające interpretację układu żelazo-węgiel.
Specyfikacja łańcucha dostaw w branży lotniczej

19:28 Artur Mydlarz 0 Comments

Największe firmy z branży silników odrzutowych utrzymują podobne standardy dotyczące produkcji komponentów. Spełnienie wyśrubowanych wymagań doprowadza do stworzenia bardzo hermetycznego środowiska dostawców produktów lotniczych. Stąd od wielu lat głównymi graczami na rynku są GE, Rolls-Royce, Pratt&Whitney, SNECMA, MTU Aero Engines, Industria de Turbo Propulsores, JAEC, Fiat Avio.


Dodatkowo złożoność produktu wymusza na klientach korzystanie z szeregu dostawców oraz outsourcingu procesów. Firmy znajdujące się na samym szczycie łańcucha często zajmują się jedynie montażem poszczególnym zespołów silnika (turbin, systemów zewnętrznych – elektrycznych, paliwowych itp.). Produkcja tych zespołów przekazywana jest na dostawców. Zespoły silników odrzutowych są również wykonane z wielu części. Pojawia się kolejny szczebel drabiny łańcucha dostaw, którym są wykonawcy/producenci części . Na ostatnim szczeblu tej drabiny znajdują się dostawcy materiału rodzimego, fabrykatów i półfabrykatów.
Poniższa ilustracja obrazuje zależności i układ łańcucha dostaw.


Dodatkowym aspektem wprowadzającym rozwinięty łańcuch dostaw jest know-how .
Branża lotnicza rozwija się w bardzo szybkim tempie. Producenci wykorzystują to coraz nowsze metody produkcji lub materiały konkurując tym samym między sobą na rynku dostawców. Na rynku istnieję monopoliści, którzy posiadają odpowiedzialność konstrukcyjną i produkcyjną oraz patent na urządzenia, bez których wyprodukowanie silnika odrzutowego nie jest możliwe. 
W związku z powyższym dostawcy części do jednego silnika ulokowani są dosłownie na całym świecie, od Tajwanu po Meksyk. Wszystkie te zależności wprowadzają bardzo specyficzny sposób zarządzania i wyboru dostawców.

Analiza Pareto-Lorenza

07:49 Artur Mydlarz 0 Comments

Analiza Pareto-Lorenza

Wykres przedstawiony w formie histogramu, w ten sposób, że wartości zmiennych
ilościowych lub cech jakościowych, których występowanie jest najczęstsze ustawione są przy
początku układu współrzędnych. Dodatkowo na wykresie przedstawiona jest krzywa Lorenza,
która biegnie wzdłuż wierzchołków histogramu skumulowanego.


Według zasady Pareto-Lorenza, 80% problemów powodowanych jest przez 20% przyczyn.
W rozumieniu jakościowych znaczy to, że wyeliminowanie 20% przyczyn, pozwoli na
zmniejszenie wyników jakościowych o 80%.

Analiza Pareto-Lorenza wykorzystywana jest również do priorytetyzacji pracy w zakresie jakości.

Angielskie idiomy przydatne w pracy z angielskimi dostawcami/klientami.

16:59 Artur Mydlarz 0 Comments

Osoby mogące pochwalić się współpracą z rodzimymi Anglikami lub Brytyjczykami potwierdzą za pewne, że lubią oni używać idiomów w rozmowie.
Idiomy są to sentencje, które w dosłownym tłumaczeniu układają się w nielogiczny słowotok .
Chciałbym wam przybliżyć kilka z nich.

from head to toe - od stóp do głów
to be born under a lucky star - urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą
to wait for dead men's shoes - czekać na okazję
to be at the crossroads - być na rozdrożu
to be in the soup - być w tarapatach
to have other fish to fry - mieć ważniejsze sprawy na głowie
to give someone the green light - dać komuś zielone światło
to see red - wściec się
to have something in black and white - mieć coś czarno na białym
to rain cats and dogs - lać jak z cebra
to have butterflies in one's stomach - denerwować się
to buy a pig in poke - kupić kota w worku
to be on the warpath - być na wojennej ścieżce
to join forces - łączyć siły
to move the goalposts - zmieniać reguły gry
gambling - hazard
to play one's cards right - dobrze coś rozegrać
colloquial - potoczny, kolokwialny
to keep one's head - nie tracić głowy
to lose one's head - tracić głowę
I can't make head or tail of it - nic z tego nie rozumiem
egghead - jajogłowy
to have a good head on one's shoulder - mieć głowę na karku
to split hairs - dzielić włos na czworo
he didn't turn a hair - nawet nie mrugnął
scatterbrained - roztrzepany, postrzelony
to have a brain-wave - doznać olśnienia
to have something on the brain - mieć coś na głowie (nie przestawać myśleć)
to pick someone's brains - wypytać kogoś
to pay through the nose - zapłacić kupę pieniędzy
to turn up one's nose at something - kręcić nosem na coś
to be all ears - zamieniać się w słuch
to be up to the ears - zamienić się w słuch
to be up to the ears in something - siedzieć po uszy w czymś
to see you eye to eye with someone -  podzielać czyjść punkt widzenia.


FMEA - podstawowe informacje

19:48 Artur Mydlarz 0 Comments

FMEA (ang. Failure mode and effects analysis) – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Metoda ta ma na celu zapobieganie skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania.Podstawowe założenia FMEA to:
około 75 procent błędów wynika z nieprawidłowości w fazie przygotowania produkcji. Ich wykrywalność w fazie początkowej jest niewielka.
około 80 procent błędów wykrywanych jest w fazie produkcji i jej kontroli a także w czasie eksploatacji.


Etapy wdrażania FMEA

Identyfikacja elementów wyrobu oraz procesu (kolejność technologiczna)
Sporządzenie wykazu wystąpienia możliwych wad wyrobu/błędów w procesie
Sporządzenie wykazu prawdopodobnych skutków tych wad/błędów
Sporządzenie wykazu listy przyczyn możliwych wad wyrobu/błędów
Analiza potencjalnych wad/błędów
Ocena ryzyka popełnienia wad/błędów
Zaplanowanie działań zapobiegawczych
Wdrożenie działań zapobiegawczych i badanie ich skuteczności.

Rolls - Royce: Jak zbudować silnik - dokument BBC

10:29 Artur Mydlarz 0 Comments

Dokument BBC na temat Rolls-Royce'a oraz budowy silników odrzutowych. Bardzo ciekawe, polecam .

Turkish Arlines zakupiło silniki V2500 do nowych A321 .

19:52 Artur Mydlarz 0 Comments

Turkish Airlines doszło do porozumienia z koncernem IAE - International Aero Engines w celu zakupienia silników V2500 dla 25 nowych samolotów A321. Wartość kontraktu to $560 milionów. Dostawa silników będzie obowiązywać od 2015 do 2017 roku."Cenimy współpracę długoterminową z IAE. Jesteśmy bardzo zadowoleni z silników V2500", powiedział Dr. Temel Kotil, CEO Turkish Airlines.

Od 1933 roku Turkish Airlines rozrosła się do wymiaru 230 samolotów (pasażerskich i Cargo). Turkish Airlines jest częścią Star Alliance.IAE to konsorcjum, w którego wkład wchodzą firmy Pratt & Whitney (NYSE: UTX), Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation oraz MTU Aero Engines. Od początku istnienia konsorcjum dostarczyło ponad 5 900 silników V2500 do ponad 200 klientów.

 - źródło PW Press releases

AS 9100 - opis i wymagania

08:51 Artur Mydlarz 0 Comments

Stosowanie się do normy AS9100 jest podstawowym wymaganiem w firm lotniczych.
W celu ujednolicenia i usystematyzowania metod zarządzania jakością w przedsiębiorstwach lotniczych, organizacje ustaliły zbiór zasad i wytycznych do prowadzenia tych przedsiębiorstw. Podstawowe korzyści wynikającego z tego faktu to głównie upowszechnienie dobrych praktyk, zmniejszenie ryzyka naruszenia wymagań przepisów lotniczych.

Z perspektywy zarządzania łańcuchem dostaw dostawca, posiadający certyfikację na podstawie AS 9100 zwalniany jest z audytów systemowych ze strony klienta. Podnosi to również jego prestiż i zaufanie .

Norma budową przypomina normę AS9001. 
Składa się z 8 rozdziałów:
1. Zakres normy
2. Norma powołana
3. Terminy i definicje
4. System zarządzania jakością
5. Odpowiedzialność kierownictwa
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Realizacja wyrobu
8. Pomiary, analiza i doskonalenie


Artur Mydlarz