Normy spawalnicze dotyczące egzaminowania i kwalifikowania personelu spawalniczego

10:05 Artur Mydlarz 0 Comments
PN-EN 287-1:2007
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1 Stale

PN-EN ISO 9606-2:2007
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 2: Aluminium i stopy aluminium

PN-EN ISO 9606-3:2001
Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 3: Miedź i stopy miedzi

PN-EN ISO 9606-4:2001
Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 4: Nikiel i stopy niklu

PN-EN ISO 9606-5:2002
Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu

PN-EN ISO 14731:2008
Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność

PN-EN 1418:2000
Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

PN-EN 473:2008
Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących Zasady ogólne (oryg.)

PN-EN 13067:2005
Personel spawający i zgrzewający tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane połączeń z termoplastycznych tworzyw sztucznych

PN-EN 13133:2002
Lutowanie twarde - Egzaminowanie lutowaczy

PN-EN 13214:2002
Natryskiwanie cieplne - Nadzór nad natryskiwaniem cieplnym - Obowiązki i odpowiedzialność

PN-EN ISO 14918:2000
Natryskiwanie cieplne - Egzamin dla metalizatorów

PN-EN 14730-2:2006
Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów (oryg.)

PN-EN ISO 15618-1:2002
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy w zakresie spawania podwodnego - Część 1: Spawacze-nurkowie spawający na mokro w warunkach hiperbarycznych (oryg.)

PN-EN ISO 15618-2:2002
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy w zakresie spawania podwodnego - Część 2: Spawacze i operatorzy-nurkowie spawający na sucho w warunkach hiperbarycznych (oryg.)

Dokumentacja technologiczna spawania - WPS, WPQR, pWPS

21:09 Artur Mydlarz 11 Comments


Artykuł ten objaśni znaczenie dokumentacji technologicznej spawania. Jak tworzy się dokumentację, co określają wytyczne oraz co kryją za sobą m.in skróty WPS, WPQR, pWPS.

W razie konsultacji w danym temacie zapraszam do kontaktu, dane na stronie Współpraca .

 Tworzenie dokumentacji spawalniczej jest zadaniem specjalistów spawalnictwa z dwóch najwyższych poziomów kompetencji:  
          inżyniera spawalnika (EWE)
          lub technologa spawalnika (EWT).  


Ogólnie można przyjąć, ze dokumentacja produkcji konstrukcji spawanych powinna zawierać co najmniej:  
          Instrukcję technologiczną spawania (wykonawcy) (Manufacturer's Welding Procedure Specification) WPS,
          protokół uznania technologii spawania (WPQR) Welding Procedure Qualification Record wraz z zatwierdzoną instrukcją WPS,
          instrukcję kontroli prowadzonych prac spawalniczych (kontrola przebiegu spawania), - protokoły badań jakości złączy spawanych
          dziennik spawania,


Kolejność działań przy opracowywaniu technologii spawania która wynika z analizy:
          projektu technicznego wyrobu konstrukcji,
          wymagań zawartych w kontrakcie,
          informacji dotyczących materiałów podstawowych,
          warunków wykonywania spoin (warsztatowe, montażowe),
          stanu zaplecza technicznego.


Uwzględniając materiał podstawowy i konstrukcję złączy spawanych, można ustalić:
          gatunek i postać materiału dodatkowego,
          rodzaj ukosowania elementów,
          urządzenia spawalnicze,
          warunki ewentualnej obróbki cieplnej.

 Znajomość tych warunków umożliwia wytypowanie metody spawania.
Co w takim razie powinien zawierać WPS a co WPQR ?

WPS stanowi podstawowe źródło informacji dla personelu wykonującego konstrukcje spawane.

Wytyczne technologiczne spawania zawierają:
          informacje i wskazówki istotne dla wykonywania całości prac spawalniczych przy produkcji określonej konstrukcji czy wyrobu.
          instrukcje WPS obejmujące wszystkie rodzaje złączy występujące w produkcji,
          informacje i wskazówki istotne dla wykonywania całości prac spawalniczych przy produkcji określonej konstrukcji czy wyrobu.


Instrukcja technologiczna spawania powinna zawierać:

a)      dane identyfikujące:
                - wykonawcę,
                - materiały podstawowe
                - dodatkowe materiały spawalnicze

b) informacje dotyczące technologii i techniki spawania, w tym:
                - proces spawania (oznaczenia cyfrowe),
                - rysunek złącza oraz kolejność układania ściegów,
                - pozycję spawania,
                - parametry spawania (prąd spawania, napięcie łuku, przepływ gazu itd.),
                - charakterystykę warunków obróbki cieplnej,  

c) inne wymagania szczegółowe związane z metodą spawania.


Przykładowy WPSWPS tworzy się na podstawie WPQR, ale więcej o WPQR dowiecie się w następnym artykule.

Troche humoru :-)

20:56 Artur Mydlarz 0 Comments