Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2014

10:09 Artur Mydlarz 0 Comments


Tysiąca choinek w lesie, prezentów ile Mikołaj uniesie, bałwana ze śniegu i mniej życia w biegu, oraz tyle radości ile karp ma ości.Polska Dolina Lotnicza / Aviation Valley

06:40 Artur Mydlarz 0 Comments

Wiele osób w Polsce nie zdaję sobie sprawy z istnienia wysoce-rozwiniętego przemysłu lotniczego w Polsce. Od kilku lat stowarzyszenie Dolina lotnicza (Aviation Valley) rozwija tą gałąź przemysłu  w południowo-wschodniej Polsce. W skład Stowarzyszenia wchodzi około 100 firm. Największe z nich to WSK "PZL" Rzeszów, PZL Mielec, Hispano-Suiza Polska  czy MTU Aero Engines. Firmy stowarzyszone w Dolinie Lotniczej zajmują się szeroko pojętą produkcją lotniczą, rozpoczynając od małych elementów , poprzez silniki odrzutowe a kończąc na całych maszynach lotniczych. Najbardziej znanymi produktami są helikoptery Black Hawk produkowane w PZL Mielec.
Dolina Lotnicza jest szansą Polski południowo-wschodniej na przekształcenie się w jeden z wiodących regionów lotniczych poprzez dostarczenie różnorodnych produktów i usług z zakresu przemysłu lotniczego. Inne zadania szczegółowe Doliny Lotniczej to przyciąganie inwestorów zagranicznych, rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami lotniczymi oraz promowanie współpracy z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi, jednostkami badawczymi.Członkiem Doliny Lotniczej może zostać przedsiębiorstwo lub instytucja związana z przemysłem lotniczym z południowo-wschodniej Polski, posiadająca rekomendację przynajmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia. Dolina Lotnicza jest również największym i najbardziej znanym klastrem przemysłowym w Polsce

ISO 9001 - wdrażać czy nie ?

17:37 Artur Mydlarz 0 Comments

Słynne ISO 9001 - system zarządzania jakością. Dlaczego jest tak ważny i po co właściwie go wdrażać, jeżeli w mojej firmie wszystko pracuje bez zarzutów ?Jeżeli chcesz współpracować z dużymi klientami, dostarczać części do poważnych korporacji to posiadanie ISO 9001 nie jest konieczne, ale jest bardzo przydatne.

Wyobraź sobie hipotetyczną sytuację.

Dwie firmy stają do przetargu na dostarczanie małych wsporników do dużej firmy z branży automotive. Firmy są identyczne , taka sama kadra, park maszynowy, znajomość branży i doświadczenie. Jedyne co ich różni to posiadanie certyfikatu ISO 9001. Jedna firma, dajmy na to Y przeszła pomyślnie certyfikację i posiada zatwierdzony system zarządzania jakością.

Co zrobiłby przedstawiciel firmy, która musi wybrać do programu 45 dostawców dostarczających różnego rodzaju części ? W pierwszej kolejności odsiał by firmy bez ISO 9001.

Może to wydawać się nielogiczne, ale gdzie liczy się szybka decyzja, jeden projekt goni kolejny a szefowie zadają ciągłe pytania o ukończenie poprzednich, poleganie na certyfikacji ISO 9001 to wygodne i przede wszystkich pewne wyjście.

Stempel jakości - ISO 9001. Warto, jeżeli myślisz o poważnych kontraktach.

Kilka kluczowych informacji o ISO 9001,

PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Opis normy

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga.Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).


Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:
  • zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
  • przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);
  • zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
  • podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów. Bardzo dobre wsparcie w identyfikowaniu procesów: model APQC, dokładnie opisany w książce "Modelowanie organizacji procesowej" pod redakcją J. Auksztola i M. Chomuszko);
  • systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
  • ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
  • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
  • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Autor: Artur Mydlarz

Stale żarowytrzymałe i żaroodporne .

18:46 Artur Mydlarz 0 Comments


Żarowytrzymałość - odporność stopu na odkształcanie w temperaturze powyżej 550 °C. Odkształcenie jest jednoznacznie związane z pełzaniem. Zniwelowanie pełzania w podwyższonych temperaturach,  pozwala na otrzymanie stali żarowytrzymałych. Dużą żarowytrzymałość wykazują więc stale o strukturze austenitycznej – ze względu na mniejsze współczynniki dyfuzji niż w ferrycie, o znacznej wielkości

ziarn i z dyspersyjnymi wydzieleniami faz, głównie na granicach ziarn.


Żaroodporność - odporność stali na działanie zewnętrzne czynników chemicznych. Przede wszystkich chodzi o spaliny i żrące substancje, powyżej 550°C. Tworzenie zgorzeliny jest główną skłonnością stali żaroodpornych. Zgorzelina tworzy swoistego rodzaju powłokę ochronną, która chroni materiał rodzimy, rdzeń, utrudnia dyfuzję utleniacza i jonów metalu. Wymagania te spełniają niskowęglowe stale o jednofazowej strukturze ferrytu lub austenitu, o dużym stężeniu chromu i niklu oraz dodatkowo
krzemu i aluminium.Orientacyjne dane dotyczące maksymalnej temperatury stosowania w atmosferze
powietrza oraz czasowej wytrzymałości na pełzanie stali żaroodpornych i żarowytrzymałych
ujętych w EN 10095:1999 


Bibliografia:
L.A Przybyłowicz "Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo".


Dodatki stopowe w stalach i innych stopach żelaza

16:19 Artur Mydlarz 0 Comments

W celu manipulacji własnościami stali wprowadza się dodatki stopowe.
W ten sposób można zwiększyć lub zmniejszyć granicę plastyczności, wytrzymałość, twardość.
Dodatki stopowe będą mieć wpływ na strukturę stopów, ich własności chemiczne i fizyczne.


( "Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo" L.A Dobrzański)


Najczęściej stosowanymi pierwiastkami, które używane są jako dodatki stopowe to:


Mn, Si, Cr, Ni, W, Mo, V, Al, Co, Cu, Ti i Nb.

Na podstawie dodatku stopowego można manipulować poniższymi własnościami:


twardość
wytrzymałość
granica plastyczności
wydłużenie
przewężenie
udarność
sprężystość
żarowytrzymałość
Krytyczna szybkość chłodzenia
Węglikotwórczość
Odporność na zużycie
Podatność na obróbkę plastyczną
Skrawalność
Podatność na tworzenie zgorzeliny
Podatność na azotowanie
Odporność na korozję
Własności magnetyczne
histereza
niemagnetyczny
przenikalność magnetyczna
siła koercji
pozostałość magnetyczna
stratność watowa

Jak w/w pierwiastki wpływają na te własności ? Zapraszam do zadawania pytań na priv: amydlarz@wp.plV2500 engine - 30 urodziny

20:57 Artur Mydlarz 0 Comments


Z racji, że pracuję w programie silnika V2500 , który dedykowany jest do Airbusa 319, 320 i wszystko wskazuje na to, że będzie montowany do wojskowego KC-930 chciałbym poinformować, że ten niezawodny i wytrzymały silnik obchodzi już swoje 30 urodziny !!

Wszystkiego najlepszego ! :-).