Sposób oznaczania spoin na rysunkach technicznych

16:55 Artur Mydlarz 1 Comments

Jedną z głównych metod łączenia elementów metalowych jest proces spawania. Spawanie jest procesem specjalnym i wymaga dokładnego określenia parametrów procesów. Jednym z ważnych aspektów jest określenie wymagań co do spoiny. Oznaczanie spoiny na rysunku oraz ich nazwy są ściśle określone. Przyjęło się w polskim przemyśle, iż spoiny występujące dzielą się na trzy kategorie: czołowe, pachwinowe i inne. Występuje również szereg podkategorii spoin.

Szczegółowy opis wraz z przykładami na nowej stronie http://inzynierjakosci.pl/2017/11/spoiny-na-rysunku-technicznym/