Transfer Bloga -> Inzynierjakosci.pl

Blog kontynuowany będzie pod adresem inzynierjakosci.pl .

Cztery filary skutecznego systemu zarządzania jakościąCelem świadomej organizacji jest stworzenie szczelnego systemu jakości, który umożliwi dostarczenie usług lub produktów na najwyższych poziomie.
W trakcie planowania jakości pojawia się szereg pytań jak uzyskać niskim lub zerowy poziom defektów oraz wysokie zadowolenie klienta. Osiągniecie celu ułatwi nam oparcie planu zarządzania jakością na czterech głównych filarach jakości.

Cztery główne filary jakości to:

1) Standardy Jakości
2) Zapewnienie Jakości
3) Kontrola Jakości
4) Inspekcja


całośc na www.inzynierjakosci.pl


Six Sigma – uniwersalna metoda zarządzania jakością

Six Sigma to coraz powszechniej stosowana strategia zarządzania organizacją. To konsekwentna i spójna, oparta na konkretnych danych, metoda eliminacji usterek i błędów. Zastosowanie Six sigma, pozwala zbliżyć się organizacji do poprawy jakości produktów i usług, a co za tym idzie, obniżenia kosztów.

Całość artykułu na http://inzynierjakosci.pl/2017/11/uniwersalna-metoda-zarzadzania-jakoscia-six-sigma/ Diagram Ishikawy

Diagram Ishikawy
Jest to graficzna forma przedstawiania potencjalnych przyczyn powodujących konkretne skutki w danym procesie. Jest to bardzo pomocne narzędzie przy rozwiązywaniu problemów jakościowych.
Budowa diagramu Ishikawy kształtem przypomina rybią ość. Przyjmując tę terminologię główne składowe diagramu to:
- głowa - gdzie zapisuje się problem
- kręgosłup - główne kategorie przyczyn
- ości - przyczyny szczegółowe

Najczęściej kategorie przyczyn wybierane są, zgodnie z zasadą 5M+E:

Man (czynnik ludzki)
Machine (wykorzystywane maszyny)
Material (tworzywa i materiały)
Method (metoda wytwarzania)
Management (metoda zarządzania)
Environment (czynniki środowiskowe)Rzadziej spotykane kategorie, o których warto pamiętać to:

1) 4P:
Place (miejsce)
Procedures (prodcedury)
People (ludzie)
Policies (polityka)

2) 4S:
Surroundings (otoczenie)
Suppliers (dostawcy)
Systems (systemy)
Skills (umiejętności)

Zastosowanie diagramu Ishikawy wymaga najpierw precyzyjnego sformułowania „skutku”, a następnie poprzez szczegółową analizę, najczęściej zespołową, umożliwia określenie propozycji „kategorii przyczyn” i „przyczyn” skutku/problemu. W analizę i diagnozę problemu przy pomocy diagramu Ishikawy powinna być zaangażowana grupa pracowników danej organizacji, ponieważ przyczyny problemu najczęściej mają swoje źródło w różnych obszarach działalności organizacji.


Ogólny przykład zastosowania Diagramu Ishikawy

15 najlepszych linii lotniczych według aspektów wizualnych

Prezentacja 15 najlepszych linii lotniczych ze względu na wrażenia wizualne, czyli malarskie wykończenie samolotów, według Business Insider.

1. Air New Zealand


2. Air Seyshelles


3. American Airlines
4. Arik Air


5. Asiana Airlines


6. British Airways


7. Southern China Airlines


8. Fiji Airlines


9. Hainan Airlines


10. Hawaiian Airlines


11. Kulula


12. Malta Airlines


 13. Skyteam14. Swiss


15. Virgin Atlantic

Airbus przejmuje pakiet większościowy projektu C Series

Airbus przejął pakiet większościowy programu partnerskiego samolotów C Series. W związku z tym stał się właścicielem 50.01% akcji. Umocnił tym samym swoją współpracę z Bombardierem, właścicielem "marki" samolotów C Series.

Smaczku transakcji dodają ostatnie oskarżenia Boeinga i rządu Amerykańskiego w stosunku do Bombardiera o stosowanie cen dumpingowych i nieetyczną rywalizację. Bombardier, podobnie jak Airbus, jest mocno dotowany z pieniędzy rządowych, z czego może wynikać zaniżanie cen samolotów.

Administracja Donalda Trumpa była gotowa nanieść 300% podatek na produkowane w Kanadzie samoloty.

W związku z w/w konfliktem przyszłość modeli C Series stała pod znakiem zapytania.Zacieśnienie współpracy przy projekcie C Series wygląda jak zawarcie koalicja przeciwko Boeingowi i oskarżeniom rządu amerykańskiego.

Dzięki przeniesieniu produkcji do miasta Mobile w Alabamie, producent uniknie opodatkowania.


Silniki PW1500 do modeli C Series produkuje firma Pratt & Whitney, mająca swoją siedzibę w ... Stanach Zjednoczonych


MSA Measurement System Analysis - opis metody

MSA - Measurement Systems Analysis czyli po polsku Analiza Systemów Pomiarowych, służy do wyznaczenie liczbowych wartości parametrów, charakteryzujących systemy pomiarowe, decydujące o wiarygodności zbieranych danych podczas pracy systemu.Głównymi czynnikami powodującymi to, że w wyniku pomiaru nie otrzymujemy prawdziwej wartości mierzonych wielkości są:

 1. metody pomiaru
 2. procedura pomiarowa 
 3. procedura wzorowania 
 4. przyrządy pomiarowe 
 5. niedoskonałość mierzonego obiektu 
 6. operatorzy 
 7. otoczenie 

<
Wymienione czynniki nie są stabilne w czasie i generują losową zmienność wyników pomiarowych. Przykładowym powodem powstających błędów może być fakt, że nawet jeśli mierzymy kilka razy tą samą wartość lub przedmiot możemy uzyskać różne wyniki, również jeśli kilka osób będzie mierzyć to samo i nie będzie sugerować się wynikiem innych – uzyska wyniki inne.

Błędy systemu pomiarowego można opisywać poprzez:
 1. Dokładność - odchylenie wartości średniej z pomiarów od faktycznej wielkości mierzonej właściwości.
 2. Powtarzalność - zmienność wyników pomiarów uzyskanych przy mierzeniu przez jednego operatora jednej części kilkanaście razy
 3. Odtwarzalność jest to zmienność pomiędzy wartościami średnimi z pomiarów dokonywanych przez różnych operatorów, podczas mierzenia tym samym przyrządem tych samych części.
 4. Stabilność - całkowita zmienność, otrzymywana podczas dokonywania pomiarów danej właściwości przez dłuższy czas
 5. Liniowość - zmienność pomiaru określana w odniesieniu do wielkości pomiaru
źródła:
WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH AGH