Normy dotyczące BHP w spawalnictwie

22:07 Artur Mydlarz 0 CommentsPN-EN 175:1999
Ochrona indywidualna - Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych

PN-EN 348:1994
Odzież ochronna - Metoda badań - Wyznaczanie odporności materiałów na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu

PN-EN 1598:2004
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Przezroczyste zasłony spawalnicze, taśmy i ekrany do procesów spawania łukowego

PN-EN ISO 6942:2005
Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i ogniem Metoda badania Ocena materiałów i zestawów materiałów poddanych działaniu promieniowania cieplnego

PN-EN ISO 9185:2009
Odzież ochronna - Ocena odporności materiału na działanie rozprysków płynnego metalu

PN-EN ISO 10882-1:2004
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza - Część 1: Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu

PN-EN ISO 10882-2:2005
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza - Cześć 2 Pobieranie próbek gazów

PN-EN ISO 15012-1:2005
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Wymagania dotyczące badania i znakowanie sprzętu do oczyszczania powietrza - Część 1: 8adanie skuteczności oddzielania pyłu spawalniczego (oryg.)

PN-EN ISO 15012-2:2008
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Wymagania dotyczące badania i znakowanie sprzętu do oczyszczania powietrza - Część 2: Określanie minimalnego strumienia objętości powietrza w okapach wyciągowych i dyszach (oryg.)

PN-EN ISO 15011-1:2005
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Metoda laboratoryjna pobielania próbek pyłu i gazów powstających przy spawaniu łukowym - Część 1: Określanie wielkości emisji i pobieranie próbek pyłu do analizy

PN-EN ISO 15011-2:2007
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów powstających podczas spawania łukowego - Część 2: Określanie wielkości emisji gazów z wyjątkiem ozonu

PN-EN ISO 15011-4:2008
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych - Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów - Część 4: Karty danych pyłu