Oznaczenia egzaminu spawacza wg PN-EN 287 / PN-EN ISO 9606

19:22 Artur Mydlarz 1 Comments


Poniższa tabelka przedstawia egzamin spawacza. Co oznaczają kolejne pozycję wytłumaczymy w tym krótkim artykule.

           
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
EN 287-1
131
P
BW
1.4
V
T0.8
D150
H-L045
ss nb


 Wyjaśnienie oznaczeń:

I.Norma według której odbył się egzamin:
·         PN-EN 287-1:2007 Stal
·         PN-EN 9606-2 Aluminium i stopy aluminium
·         PN-EN 9606-3 Miedź i stopy miedzi
·         PN-EN 9606-4 Nikiel i stopy niklu
·         PN-EN 9606-5 Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu

II. Numery odniesienia procesów spawania wg PN-EN ISO 4063 (najbardziej popularne metody spawania)
·         111 spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA
·         114 spawanie łukowe samo osłonowym drutem proszkowym
·         121 spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym
·         131 spawanie metodą MIG
·         135 spawanie metodą MAG
·         136 spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
·         137 spawanie w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym
·         141 spawanie metodą TIG
·         15 spawanie plazmowe
·         311 spawanie acetylenowo-tlenowe

III. Rodzaje złącza egzaminacyjnego

·         P   blacha
·         T   rura

IV. Rodzaj spoiny

·         BW  spoina czołowa
·         FW  spoina pachwinowa

V. Grupy materiałowe wg. ISO/TR 15608

Grupa 1

·         1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2 
·         1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2 
·         1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2 
·         1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję
·         2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2 
·         3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2 
·         4 Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%
·         5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35%
·         6 Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu
·         7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%
·         8 Stale austenityczne
·         9.1 Stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0%
·         9.2 Stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0%
·         9.3 Stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0%
·         10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex)
·         11 Stale objęte grupą 1 oprócz zawartości 0,25% < C 0,5%


VI. Materiał dodatkowy

·         nm bez materiału dodatkowego
·         A otulina kwaśna
·         B otul. zasadowa lub drut proszkowy zasadowy
·         C otulina celulozowa
·         M drut proszkowy z proszkiem metalicznym
·         P drut proszkowy rutylowy - z szybko krzepnącym żużlem
·         R otul. rutylowa lub drut proszkowy rutylowy - z wolno krzepnącym żużlem
·         RA otulina rutylowo-kwaśna
·         RB otulina rutylowo-zasadowa
·         RC otulina rutylowo-celulozowa
·         RR otulina rutylowa (grubootulona)
·         S drut lity lub pręt
·         V drut proszkowy rutylowy lub zasadowo/fluorkowy
·         W drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, z wolno krzepnącym żużlem
·         Z druty proszkowe innego typu
·         Y drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, z szybko krzepnącym żużlem

VII. Grubość złącza egzaminacyjnego blachy lub ścianki rury    t [mm]

·         t - 8mm

VIII. Średnica zewnętrzna rury złącza egzaminacyjnego D [mm]

·         D - 150mm

IX. Pozycje spawania wg  PN-EN ISO 6947

·         PA podolna
·         PB poboczna
·         PC naścienna
·         PD okapowa
·         PF pionowa, z dołu do góry
·         PG pionowa, z góry na dół
·         H-L045 Rura, Oś: pochylona; Spoina: z dołu do góry
·         J-L045 Rura, Oś: pochylona; Spoina: z góry na dół

X. Sposób wykonania złącza egzaminacyjnego
  
·         bs spawanie dwustronne
·         ss spawanie jednostronne
·         nb spawanie bez podkładki
·         mb spawanie na podkładce
·         sl spawanie jednościegowe (tylko dla spoin pachwinowych)
·         ml spawanie wielościegowe (tylko dla spoin pachwinowych)
·         rw spawanie techniką w prawo (tylko dla metody 311)
·         lw spawanie techniką w lewo (tylko dla spoin pachwinowych)