Koszty jakości - jak wyliczyć ?

10:56 Artur Mydlarz 0 Comments


W celu zapewnienia jakości produktu, niezbędne jest poniesienie kosztów. Do tej pory nie uskuteczniono w 100% polityki zerowych kosztów zapewnienia jakości. Jak definiuje się i liczy koszty jakości oraz jak je odpowiednio kontrolować przeczytacie poniżej.Według normy ISO 9004 przyjęto poniższy podział kosztów jakości:

1) Koszty wewnętrznego zapewnienia jakości
 • Koszty zgodności
  - koszty działań prewencyjnych, zapobiegawczych
  - koszty oceny tj. kontroli wewnętrznej, np. pomiary satysfakcji klienta, pomiaru wewnętrznych wskaźników
 • Koszty niezgodności
  - koszty błędów wewnętrznych (np. przeróbka, złomowanie itp.)
  - koszty błędów zewnętrznych (np. reklamacje klienta, przeróbki u klienta itp.)

2) Koszty zewnętrznego zapewnienia jakości
 • Koszty oceny zgodności systemu jakości przez instytucje certyfikacyjne, 
 • Koszty badań i oceny właściwości produktu ci produktu przez niezależne instytucje badawcze.

Niezależnie od podejścia dąży się do zmniejszenia kosztów jakości, które przy dbaniu o jakość i podnoszeniu jej poziomu maleją w czasie, a zwłaszcza w ujęciu względnym.
Koszty jakości stanowi stanowią 5-15% kosztów wytworzenia. Poprzez prowadzenie rachunku kosztów jakości organizacja jest w stanie monitorować i oceniać efektywność zarządzania jakością oraz identyfikować obszary problematyczne.

Rachunek obejmuje:
 • Ewidencjonowanie kosztów związanych z jakością
 • Obliczanie kosztów jakości w poszczególnych wydziałach
 • Podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych

Posiadanie sprawnego systemu kosztów jakości niesie za sobą szereg pozytywów dla organizacji:
 • Pomoc przy ustaleniu polityki jakości
 • Wskazywanie słabych obszarów jakości w procesie lub produkcie
 • Umożliwienie planowania jakości, z uwzględnieniem kosztów
 • Określenie zaniżonych lub zawyżonych kosztów jakości
 • Umożliwia rozpoznanie, czy w organizacji panuje system "nadjakości"


Koszty jakości powinny być podstawą do podejmowania strategicznych działań w organizacji, niezależnie od jej wielkości. Sprawne operowanie powyższymi wskaźnikami pozwala uniknąć niepotrzebnych wydatków lub znaleźć przyczynę powtarzających się błędów.

Artur Mydlarz