Analiza Pareto-Lorenza

07:49 Artur Mydlarz 0 Comments

Analiza Pareto-Lorenza

Wykres przedstawiony w formie histogramu, w ten sposób, że wartości zmiennych
ilościowych lub cech jakościowych, których występowanie jest najczęstsze ustawione są przy
początku układu współrzędnych. Dodatkowo na wykresie przedstawiona jest krzywa Lorenza,
która biegnie wzdłuż wierzchołków histogramu skumulowanego.


Według zasady Pareto-Lorenza, 80% problemów powodowanych jest przez 20% przyczyn.
W rozumieniu jakościowych znaczy to, że wyeliminowanie 20% przyczyn, pozwoli na
zmniejszenie wyników jakościowych o 80%.

Analiza Pareto-Lorenza wykorzystywana jest również do priorytetyzacji pracy w zakresie jakości.