FMEA - podstawowe informacje

19:48 Artur Mydlarz 0 Comments

FMEA (ang. Failure mode and effects analysis) – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Metoda ta ma na celu zapobieganie skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania.Podstawowe założenia FMEA to:
około 75 procent błędów wynika z nieprawidłowości w fazie przygotowania produkcji. Ich wykrywalność w fazie początkowej jest niewielka.
około 80 procent błędów wykrywanych jest w fazie produkcji i jej kontroli a także w czasie eksploatacji.


Etapy wdrażania FMEA

Identyfikacja elementów wyrobu oraz procesu (kolejność technologiczna)
Sporządzenie wykazu wystąpienia możliwych wad wyrobu/błędów w procesie
Sporządzenie wykazu prawdopodobnych skutków tych wad/błędów
Sporządzenie wykazu listy przyczyn możliwych wad wyrobu/błędów
Analiza potencjalnych wad/błędów
Ocena ryzyka popełnienia wad/błędów
Zaplanowanie działań zapobiegawczych
Wdrożenie działań zapobiegawczych i badanie ich skuteczności.