AS 9100 - opis i wymagania

08:51 Artur Mydlarz 0 Comments

Stosowanie się do normy AS9100 jest podstawowym wymaganiem w firm lotniczych.
W celu ujednolicenia i usystematyzowania metod zarządzania jakością w przedsiębiorstwach lotniczych, organizacje ustaliły zbiór zasad i wytycznych do prowadzenia tych przedsiębiorstw. Podstawowe korzyści wynikającego z tego faktu to głównie upowszechnienie dobrych praktyk, zmniejszenie ryzyka naruszenia wymagań przepisów lotniczych.

Z perspektywy zarządzania łańcuchem dostaw dostawca, posiadający certyfikację na podstawie AS 9100 zwalniany jest z audytów systemowych ze strony klienta. Podnosi to również jego prestiż i zaufanie .

Norma budową przypomina normę AS9001. 
Składa się z 8 rozdziałów:
1. Zakres normy
2. Norma powołana
3. Terminy i definicje
4. System zarządzania jakością
5. Odpowiedzialność kierownictwa
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Realizacja wyrobu
8. Pomiary, analiza i doskonalenie


Artur Mydlarz