Normy spawalnicze dotyczące egzaminowania i kwalifikowania personelu spawalniczego

10:05 Artur Mydlarz 0 Comments
PN-EN 287-1:2007
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1 Stale

PN-EN ISO 9606-2:2007
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 2: Aluminium i stopy aluminium

PN-EN ISO 9606-3:2001
Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 3: Miedź i stopy miedzi

PN-EN ISO 9606-4:2001
Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 4: Nikiel i stopy niklu

PN-EN ISO 9606-5:2002
Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu

PN-EN ISO 14731:2008
Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność

PN-EN 1418:2000
Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

PN-EN 473:2008
Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących Zasady ogólne (oryg.)

PN-EN 13067:2005
Personel spawający i zgrzewający tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane połączeń z termoplastycznych tworzyw sztucznych

PN-EN 13133:2002
Lutowanie twarde - Egzaminowanie lutowaczy

PN-EN 13214:2002
Natryskiwanie cieplne - Nadzór nad natryskiwaniem cieplnym - Obowiązki i odpowiedzialność

PN-EN ISO 14918:2000
Natryskiwanie cieplne - Egzamin dla metalizatorów

PN-EN 14730-2:2006
Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów (oryg.)

PN-EN ISO 15618-1:2002
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy w zakresie spawania podwodnego - Część 1: Spawacze-nurkowie spawający na mokro w warunkach hiperbarycznych (oryg.)

PN-EN ISO 15618-2:2002
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy w zakresie spawania podwodnego - Część 2: Spawacze i operatorzy-nurkowie spawający na sucho w warunkach hiperbarycznych (oryg.)