Zatwierdzanie seryjnej produkcji - PPAP

15:03 Artur Mydlarz 0 Comments

W związku z rozwojem globalnej sieci dostawców, bardzo ryzykownym elementem staje się wdrożenie produkcji nowych części w fabryce oddalonej o tysiące kilometrów.
W celu jak najlepszego zweryfikowania nowych uruchomień wdrożono proces PPAP, który za zadanie ma zweryfikować kluczowe elementy produktu oraz procesu produkcyjnego.
W ten sposób organizacja jest w stanie zapewnić powtarzalność wykonanych produktów.W zależności od wymagań, zatwierdzenie części odbywać się może na 5 poziomach. 

Poziom 1 - przedłożenie do klienta jedynie gwarancji PSW.
Poziom 2 - przedłożenie do klienta gwarancji z próbkami wyrobu i ograniczonymi danymi potwierdzającymi.
Poziom 3 - przedłożenie do klienta gwarancji z próbkami wyrobu i kompletnymi danymi potwierdzającymi.
Poziom 4 - przedłożenie gwarancji i zgodnie z innymi wymaganiami określonymi przez klienta.
Poziom 5 - przedłożenie do klienta gwarancji z próbkami wyrobu i skorygowanymi kompletnymi danymi potwierdzającymi w oddziale produkcyjnym organizacji.

PSW jest to gwarancja przedłożonej części. Po podpisaniu przez klienta PSW część jest akceptowalna i zamyka proces PPAP.


Elementy PPAP
1. Zapis z projektu
2. Dokumenty zmiany technologicznej, jeżeli istnieją.
3. Zatwierdzenie przez Dział Technologii Klienta.
4. FMEA projektu.
5. Diagram przepływu procesu.
6. FMEA procesu.
7. Plan Kontroli.
8. Badanie Analizy Systemu Pomiarowego MSA.
9. Wyniki pomiarowe.
10. Wyniki badań materiałów i osiągów.
11. Wstępne badanie procesu.
12. Dokumentacja kwalifikowanego laboratorium.
13. Raport Zatwierdzenia Wyglądu AAR jeśli ma zastosowanie.
14. Próbka wyrobu.
15. Próbka wzorcowa.
16. Pomoce kontrolne.
17. Zapisy zgodności ze specyficznymi wymaganiami klienta
18. Gwarancja Przedłożonej Części PSW.

Tabela wymagań w zależności od wymaganego poziomu.


S = Dostawca musi przedłożyć w wyznaczonej sekcji klienta zatwierdzania wyrobów i zachować kopię zapisów lub pozycji z dokumentacji w odpowiednich lokalizacjach, z uwzglednieniem produkcji.
R = Dostawca zachowa w odpowiednich lokalizacjach, z uwzględnieniem produkcji, oraz sprawi, iż bedą one w łatwy sposób dostępne dla przedstawiciela klienta gdy ich zażąda.
* = Dostawca zachowa w odpowiednich lokalizacjach i przedłoży klientowi na jego żądanie.


Jak łatwo się domyśleć PPAP wymagany jest przy rozpoczęciu nowej produkcji z wcześniej nie używanych części. Pomimo tego proces PPAP powinien odbyć się w przypadku:


1. Zmiana technologiczna
2. Transfer, zastąpienie lub złomowanie oprzyrządowania
3. Korekta rozbieżności
4. Nieaktywne oprzyrządowanie dłużej niż rok
5. Zmiana na opcjonalną konstrukcję lub materiał
6. Zmiana dostawcy lub źródła materiału
7. Zmiana w wytwarzaniu części
8. Części wytworzone w dodatkowej lokalizacji


biblioteka: